Trang chủ Hướng dẫn thủ tục Quy chế tuyển sinh Hướng nghiệp Diễn đàn Liên hệ Nộp hồ sơ  
 
Thông tin tuyển sinh
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn online qua Yahoo Messenger
Tư vấn online qua Yahoo Messenger
Tư vấn online qua Yahoo Messenger
Đối tác
 
Bạn đang ở: Trang chủ » Cao đẳng chính qui
 
Thêm 3 trường CĐ công bố xét tuyển bằng học bạ

  Đó là các trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội và trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Cả 3 trường trên đều dành trên 50% để xét tuyển học bạ.

Thí sinh dự thi đại học 2014
Thí sinh dự thi đại học 2014.

 

Năm 2015, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam tuyển sinh các ngành:

 

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Môn xét tuyển

Dự kiến chỉ tiêu TS

(1)

(2)

(3)

(4)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM

Ký hiệu trường: CKQ

 

 

1500

 

Các ngành đào tạo cao đẳng hệ chính quy:

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

C510301

Khối A,A1

170

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

C510103

Khối A,A1

200

Quản lý xây dựng

 

C580302

Khối A,A1,D1

55

Công nghệ thông tin

 

C480201

Khối A,A1,D1

80

Tin học ứng dụng

 

C480202

Khối A,A1,D1

80

Lâm nghiệp

 

C620201

Khối A,A1,B

60

Chăn nuôi

 

C620105

Khối A,A1,B

65

Dịch vụ thú y

 

C640201

Khối A,A1,B

60

Quản lý đất đai

 

C850103

Khối A,A1,B

90

Khoa học cây trồng

 

C620110

Khối A,A1,B

30

Nuôi trồng thủy sản

 

C620301

Khối A,A1,B

30

Dịch vụ pháp lý

 

C380201

Khối A,A1,C, D1

180

Tiếng anh

 

C220201

Khối A1,D1

30

Kế toán

 

C340301

Khối A,A1,D1

180

Quản trị kinh doanh

 

C340101

Khối A,A1,D1

120

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

Khối A,A1,D1

70

 

Phương thức tuyển sinh: Xét kết quả 3 môn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo khối (xét 30% chỉ tiêu) và xét học bạ học sinh tốt nghiệp THPT (xét 70% chỉ tiêu). Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

Năm 2015, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội tuyển sinh theo 02 phương thức:

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

*Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia  đối với thí sinh có đăng ký và dự thi tại các cụm do các trường đại học chủ  trì,  gồm 03 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 môn thi tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học. Cụ thể tiêu chí xét tuyển:

·         Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

·         Thực hiện theo qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính qui hiện hành;

·         Môn xét tuyển và điểm xét tuyển cho các khối ngành:

STT

Khối ngành

Môn xét tuyển

Điểm xét tuyển

1

Khối ngành kinh tế:

- Kế toán.

- Quản trị kinh doanh.

- Tài chính - Ngân hàng.

- Toán, Vật lý, Hoá học.

- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

- Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn;

- Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

Đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

2

Khối ngành Công nghệ kỹ thuật:

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

- Công nghệ thông tin.

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

- Quản lý xây dựng.

- Toán, Vật lý, Hoá học;

- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

- Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

- Toán, Vật lý, V Mĩ thuật.

*Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

·         Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

·         Hạnh kiểm ở năm học lớp 12 được xếp loại từ Khá trở lên;

·         Môn xét tuyển và điểm xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông cho các khối ngành:

 

TT

Khối ngành

Môn xét tuyển

Điểm xét tuyển

1

 

Khối ngành Kinh tế:

- Kế toán.

- Quản trị kinh doanh.

- Tài chính - Ngân hàng.

- Toán, Vật lý, Hoá học.

- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

- Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn;

- Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

Tổng điểm trung bình kết quả học tập trong 3 năm của 3 môn thuộc các môn xét tuyển theo từng ngành ≥ 16.5 điểm.

2

Khối ngành Công nghệ kỹ thuật:

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

- Công nghệ thông tin.

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

- Quản lý xây dựng.

- Toán, Vật lý, Hoá học;

- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

- Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

 

 

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thực hiện tuyển sinh tự chủ theo 3 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức. Dành cho các ngành có khối xét tuyển A, A1, C, D1.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông. Dành cho các ngành có khối xét tuyển A, A1, C, D1.

Phương thức 3: Thi tuyển các môn năng khiếu kết hợp xét tuyển môn Văn. Dành cho các ngành có khối xét tuyển H, N, S1, S2, S3.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Chỉ tiêu dành cho phương thức 1: 20% tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu dành cho phương thức 2: 60% tổng chỉ tiêu. Có 2 hình thức, trong đó chỉ tiêu hình thức 1 là 30% tổng chỉ tiêu, hình thức 2 là 30% tổng chi tiêu.

Chỉ tiêu dành cho phương thức 3:  20% tổng chi tiêu

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

Phương thức này chỉ sử dụng kết quả thi tại cụm thi do các trường đại học, cao đẳng chủ trì.

Thí sinh dự thi ở cụm địa phương do các Sở GD-ĐT chủ trì vẫn được xét tuyển theo hình thức là xét tuyển học bạ.

Ngành tuyển, Tổ hợp môn xét tuyển

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103

Khối A: Toán – Lý – Hóa

Khối A1: Toán – Lý – Tiếng Anh

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

2

Quản trị khách sạn

C340107

3

Tin học ứng dụng

C480202

4

Tài chính ngân hàng

C340201

5

Kế toán

C340301

6

Quản trị kinh doanh

C340101

7

Thư ký văn phòng

C340407

Khối C: Văn – Sử - Địa

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

 

8

Kinh doanh phát hành xuất bản phẩm

C320402

9

Việt Nam học

(Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)

C220113

10

Tiếng Nhật

C220209

Khối A: Toán – Lý – Hóa

Khối A1: Toán – Lý – Tiếng Anh

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

11

Tiếng Hàn

C220210

12

Tiếng Anh

C220201

13

Tiếng Trung

C220204

 

Về Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.

            Có 02 hình thức xét tuyển như sau: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT và Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của năm học lớp 12 ở bậc THPT.

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT.

Ngành tuyển, Tổ hợp môn xét tuyển như sau:

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103

Khối A: Toán – Lý – Hóa

Khối A1: Toán – Lý – Tiếng Anh

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

2

Quản trị khách sạn

C340107

3

Tin học ứng dụng

C480202

4

Tài chính ngân hàng

C340201

5

Kế toán

C340301

6

Quản trị kinh doanh

C340101

7

Thư ký văn phòng

C340407

Khối C: Văn – Sử - Địa

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

 

8

Kinh doanh phát hành xuất bản phẩm

C320402

9

Việt Nam học

(Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)

C220113

10

Tiếng Nhật

C220209

Khối A: Toán – Lý – Hóa

Khối A1: Toán – Lý – Tiếng Anh

Khối D1: Toán – Văn – Tiếng Anh

11

Tiếng Hàn

C220210

12

Tiếng Anh

C220201

13

Tiếng Trung

C220204

 

Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT; Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT gồm: học kỳ I, học kỳ II lớp 10; học kỳ I, học kỳ II lớp 11; học kỳ I lớp 12 phải đạt 5.5 trở lên; Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt loại Trung bình trở lên.
 
Hồng Hạnh (tổng hợp)
Tin mổi bật
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng ngành Điều dưỡng đa khoa
ĐH Kinh doanh & Công nghệ tuyển sinh văn bằng 2- Tiếng Anh năm 2015
22 sinh viên bị dừng thi tốt nghiệp vào phút chót do .... lỗi tuyển sinh
Bổ sung địa danh văn bằng vào chứng chỉ
Đổi mới tuyển sinh ĐH- một cái nhìn mới.. gây sốc
Nghề làm thầy giáo có khó lắm không?
CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HẢI DƯƠNG - HỖ TRỢ HỌC PHÍ VÀ VIỆC LÀM CHO CON EM VÙNG SÂU VÙNG XA
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Dự án FORMIS triển khai khóa đào tạo Tiểu giáo viên (TOT) thu thập dữ liệu GPS
Dự án FORMIS triển khai khóa đào tạo Tiểu giáo viên (TOT) thu thập dữ liệu GPS
Đối tác
 
 
  Trang chủ Liên hệ Đăng ký
Viện nghiên cứu hỗ trợ phát triển nông thôn 
Trung tâm nghiên cứu & Đào tạo phát triển nguồn nhân lực