Trang chủ Hướng dẫn thủ tục Quy chế tuyển sinh Hướng nghiệp Diễn đàn Liên hệ Nộp hồ sơ  
 
Thông tin tuyển sinh
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn online qua Yahoo Messenger
Tư vấn online qua Yahoo Messenger
Tư vấn online qua Yahoo Messenger
Đối tác
 
Bạn đang ở: Trang chủ » Thạc sĩ
 
ĐH.Vinh: Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2011

   Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, đợt 1 năm 2011.

  Đợt 1 năm 2011, Trường Đại học Vinh tổ chức đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Sài Gòn thời gian 2 năm.

Đào tạo tại Trường Đại học Vinh gồm 28 chuyên ngành:


1. Toán giải tích

15. Thực vật học2. Đại số và Lý thuyết số

16. Lịch sử Thế giới3. Hình học và Tôpô

17. Lịch sử Việt Nam4. Lý luận và PPDH môn Toán

18. Lý luận và PPDH môn Lịch sử5. Lý thuyết XS và TK Toán học

19. Ngôn ngữ học6. Quang học

20. Lý luận văn học7. Lý luận và PPDH môn Vật lý

21. Văn học Việt Nam8. Hóa hữu cơ

22. Lý luận và PPDH môn Ngữ văn9. Hóa phân tích

23. Quản lý giáo dục10. Lý luận và PPDH môn Hóa học

24. Giáo dục học (bậc tiểu học)11. Hóa vô cơ

25. Lý luận và PPDH môn Chính trị12. Động vật học

26. Nuôi trồng thuỷ sản13. Sinh học thực nghiệm

27. Trồng trọt14. Lý luận và PPDH môn Sinh học

28. Lí luận và Pwu7uucxPDH môn tiếng Anh


Đào tạo tại Trường Đại học Sài Gòn gồm 16 chuyên ngành:


1. Lý luận và PPDH môn Toán

9. Lý luận và PPDH môn Ngữ văn2. Toán giải tích

3. Đại số và Lí thuyết số

4. Quang học

5. Lí luận và PPDH môn Vật lí

6. Hoá hữu cơ

7. Lý luận và PPDH môn Hoá học

10. Văn học Việt Nam

11. Ngôn ngữ học

12. Lịch sử Việt Nam

13. Lý luận và PPDH môn Lịch sử

14. Quản lý Giáo dục

15. Giáo dục học (bậc tiểu học)8. Lý luận và PPDH môn Sinh học

16. Lí luận và PPDH môn Chính trị


  Điều kiện dự thi:

  Về văn bằng: Người dự thi cần thỏa mãn một trong trong các điều kiện sau (trừ chuyên ngành Quản lí giáo dụcLí luận và PPDH môn tiếng Anh sẽ được nêu ở mục 5, 6 dưới đây): Có bằng tốt nghiệp Đại học (không phải là hệ từ xa) đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi. Có bằng tốt nghiệp Đại học (không phải là hệ từ xa) thuộc các ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức các môn học. Nội dung, khối lượng (số tiết) các môn học bổ sung do Trường Đại học Vinh quy định.

  Về kinh nghiệm và công tác chuyên môn(trừ chuyên ngành Quản lí giáo dục sẽ nêu ở mục 5 dưới đây): Người có bằng tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp Đại học; Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

  Có đủ sức khỏe để học tập: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học Vinh; Điều kiện về văn bằng, kinh nghiệm công tác chuyên môn và đối tượng dự thi đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục:

  Về văn bằng: Không xét bằng đại học hệ từ xa. Ngoài ra, nếu bằng tốt nghiệp Đại học không đúng với ngành đăng ký dự thi, thì thí sinh phải học bổ sung kiến thức các môn học. Nội dung và khối lượng các môn học bổ sung do Trường Đại học Vinh quy định.

  Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Người dự thi (kể cả trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên) phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công tác Giáo dục kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

  Đối tượng dự thi: Người dự thi phải làm việc tại một trong các vị trí công tác sau đây: Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng các trường từ mầm non trở lên; Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa các trường cao đẳng và đại học; Lãnh đạo hoặc chuyên viên làm công tác quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng/Ban Đào tạo - Giáo vụ các trường đại học, cao đẳng, trung học, trung cấp chuyên nghiệp.

  Điều kiện về văn bằng cho đối tượng dự thi đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và PPDH môn tiếng Anh: Người dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành tiếng Anh, hoặc: bằng TNĐH theo hình thức giáo dục thường xuyên, nhưng phải có thêm bằng TNĐH hệ chính qui thuộc ngành ngoại ngữ khác.

  Các trường hợp được xét miễn thi tuyển sinh:

  Sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy được xét miễn thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ (số lượng người được miễn thi không vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2011 của Trường), khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên; đúng ngành, chuyên ngành dự thi, có kết quả rèn luyện cuối khóa xếp từ loại khá trở lên;

b. Được khen thưởng cuối khóa học về thành tích học tập hoặc nghiên cứu khoa học (bằng khen, giấy khen) từ cấp trường trở lên;

c. Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45 hay IELTS 5.0 hoặc tương đương;

d. Đang trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký quyết định tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét miễn thi tuyển sinh.

  Đối tượng ưu tiên và chính sách ưu tiên

  Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ; Thương binh, bệnh binh, người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, người có công với cách mạng; Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

  Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn Cơ bản; Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

  Thí sinh phải dự thi 03 môn: Môn ngoại ngữ: Tiếng Pháp trình độ B đối với chuyên ngành Lí luận và PPDH môn tiếng Anh; các chuyên ngành còn lại thi tiếng Anh trình độ B. Thi theo hình thức trắc nghiệm; Môn Cơ bản; Môn Cơ sở.

  Các trường hợp được iễn thi môn ngoại ngữ: Người dự thi được xét miễn thi môn ngoại ngữ Tiếng Anh, nếu: Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Tiếng Anh, hoặc: Có bằng tốt nghiệp Đại học tại các nước nói tiếng Anh, hoặc: Có bằng tốt nghiệp Đại học trong nước mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng tiếng Anh không qua phiên dịch, hoặc: Có Chứng chỉ Tiếng Anh do các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận) hay của các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp (trong thời hạn hai năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh), với yêu cầu: đạt trình độ TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 32 hay IELTS 4.0 trở lên hoặc tương đương.

Miễn thi môn ngoại ngữ tiếng Pháp cho những thí sinh thi vào chuyên ngành Lý luận và PPDH môn tiếng Anh, nếu: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Pháp, hoặc: Có bằng tốt nghiệp đại học tại các nước nói tiếng Pháp, hoặc: Có bằng tốt nghiệp Đại học trong nước mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng tiếng Pháp không qua phiên dịch, hoặc: Có chứng chỉ TCF niveau 1 trở lên, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ.

  Hồ sơ đăng ký dự thi:

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Vinh), trong đó cần ghi rõ chuyên ngành, đối tượng dự thi, nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện Quy chế sau khi trúng tuyển.

2. Bản sao có công chứng các văn bằng và chứng chỉ sau:

+ Bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm Đại học (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp).

+ Công nhận hoàn thành việc bổ sung kiến thức do Trường Đại học Vinh tổ chức (nếu thuộc diện phải bổ sung kiến thức).

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc Chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm);

4. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập do Bệnh viện đa khoa (tuyến huyện, thành phố trở lên) cấp.

5. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian, kinh nghiệm công tác chuyên môn.

7. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có), được xác nhận của cấp có đủ thẩm quyền.

8. Ba phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

9. Bốn ảnh màu mới chụp (cỡ 3x4) ghi rõ họ tên, chuyên ngành đăng ký dự thi phía sau ảnh.

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở phía ngoài.

IX. ĐIỀU KIỆN, QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC:

 - Công chức thoả mãn các điều kiện nêu trong Điều 20, Nghị định 18/2010 ngày 05/03/2010 của Chính phủ, nếu đi đào tạo Sau đại học sẽ được hưởng các quyền lợi và trách nhiệm ghi trong các Điều: 21, 22, 23 của Nghị định này.

 - Không áp dụng các Điều: 21, 22, 23 của Nghị định nói trên đối với công chức không đáp ứng một trong các khoản ghi trong Điều 20 của Nghị định.

X. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:

 + Nhận hồ sơ: Từ ngày 02/01/2011 đến hết ngày 12/3/2011. Riêng hồ sơ của các đối tượng xin xét miễn thi tuyển sinh phải nộp trước ngày 25/02/2011.

 + Lệ phí xử lý hồ sơ: 50.000 đồng/bộ.

 + Thời gian bổ sung kiến thức: Từ 14/02/2011.

 + Thời gian hướng dẫn ôn thi: Từ 18/02/2011.

 + Thời gian thi: Cuối tháng 03 năm 2011 (ngày thi cụ thể theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - sẽ được thông báo sau).

+ Địa điểm thi: Thi tại một trong 2 địa điểm: Trường Đại học Vinh hoặc Trường Đại học Sài Gòn.

- Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ tại Trường Đại học Vinh: Khoa Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn – Vinh – Nghệ An, số điện thoại và Fax: (0383).855773

- Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ tại Trường Đại học Sài Gòn: Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn,số 273 An Dương Vương - Phường 3 – Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh, số điện thoại: (083).8352314

Trường Đại học Vinh kính đề nghị Quý cơ quan phổ biến rộng rãi Thông báo này để những người có đủ điều kiện dự thi nộp Hồ sơ đúng thời hạn.

quan li, nguon nhan luc, quan tri, MBA, khoa hoc ngan han, tai cho, quoc te, lien ket, giao duc, du kien chuan, tu van tuyen sinh, thong tin dao tao, diem san, diem chuan, dai hoc 2010, cao dang 2010, du hoc, lien ket, du hoc tai cho, quoc te cong nghe thong tin, an do, du hoc, hoi thao du hoc, thong tin tu van, khuyenhocvietnam.vn, khuyenhocvietnam.vn, khuyenhocvietnam.vn, khuyenhocvietnam.vn, khuyenhocvietnam.vn, quan tri kinh doanh, thac si trong nuoc, dai hoc Vinh, thac si quan tri Vinh, lop MBA Vinh

 

Tin mổi bật
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng ngành Điều dưỡng đa khoa
ĐH Kinh doanh & Công nghệ tuyển sinh văn bằng 2- Tiếng Anh năm 2015
22 sinh viên bị dừng thi tốt nghiệp vào phút chót do .... lỗi tuyển sinh
Bổ sung địa danh văn bằng vào chứng chỉ
Đổi mới tuyển sinh ĐH- một cái nhìn mới.. gây sốc
Nghề làm thầy giáo có khó lắm không?
CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HẢI DƯƠNG - HỖ TRỢ HỌC PHÍ VÀ VIỆC LÀM CHO CON EM VÙNG SÂU VÙNG XA
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Dự án FORMIS triển khai khóa đào tạo Tiểu giáo viên (TOT) thu thập dữ liệu GPS
Dự án FORMIS triển khai khóa đào tạo Tiểu giáo viên (TOT) thu thập dữ liệu GPS
Đối tác
 
 
  Trang chủ Liên hệ Đăng ký
Viện nghiên cứu hỗ trợ phát triển nông thôn 
Trung tâm nghiên cứu & Đào tạo phát triển nguồn nhân lực